บันทึกเป็นเว็บโปรด ตั้งค่าเป็นหน้าแรก หลักสูตรการปฐมพยาบาล มาตรฐานสภากาชาด Engine by BigShopping
 หลักสูตรการปฐมพยาบาล มาตรฐานสภากาชาด
หลักสูตรการปฐมพยาบาล มาตรฐานสภากาชาด
รหัสสินค้า : TNG03 ( จำนวนผู้เข้าชม 1433 ครั้ง)
ความนิยม : ความนิยม ความนิยม ความนิยม ความนิยม ความนิยม
สถานะสินค้า : ไม่จำกัดจำนวน
ราคาปกติ :
15,500.00  บาท
จำนวน :    
หรือ 
รายละเอียดสินค้า
หลักสูตร การปฐมพยาบาล ตามมาตรฐานสภากาชาด
วัตถุประสงค์          เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยประชาชนทั่วไป
เนื้อหา                    ประกอบด้วย 7 Module ในแต่ละ Module ใช้ระยะเวลาอบรมภาคทฤษฏี 1.5 ชม. และปฏิบัติ 1.5 ชม.
Module 1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  หลักการปฐมพยาบาล การประเมินอาการผู้บาดเจ็บ
Module 2. บาดแผล แผลไหม้ การห้ามเลือด การใช้ผ้าพันแผล การเตรียมชุดปฐมพยาบาล
Module 3. ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
Module 4การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
Module 5. การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
Module 6. การสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดตันหลอดลม
Module 7สารพิษ พิษจากสัตว์
 
ผู้รับการฝึกอบรมไม่เกิน 30 ท่าน ต่อรุ่น และจะได้รับวุฒิบัตรเป็นรายบุคคล
สถานที่อบรม         ในสถานประกอบการ
ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี 7% และสามารถหัก ณ ที่จ่่ายได้ 3%    กรณีอบรมนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลคิดค่าพาหนะเพิ่ม อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม


อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

ภาคทฤษฎี
สื่อการฝึกอบรมที่มีการอัพเดทพร้อมกับสภากาชาดไทย

ภาคปฏิบัติ
เฝือกชั่วคราวสำหรับ แขน และ ขา
ผ้าสามเหลี่ยม
ผ้าม้วนยืด หรือ Elastic bandage
เปลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน หรือ  Long Spinal Board  พร้อม Head Immobilizer
ผ้าห่ม
กระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์
*อุปกรณ์ทั้งหมดมีจำนวนเพียงพอต่อการฝึกให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน